Poczuj odmianę.
Profesjonalne wagi dla medycyny i domu
OBOWIąZEK LEGALIZACJI WAG MEDYCZNYCH

W 1993 r. weszły w życie przepisy Unii Europejskiej dotyczące stosowania wag medycznych, tzw. Dyrektywa nr 90/384/EEC  dotycząca wag nieautomatycznych. Jak to często bywa w przypadku przepisów prawnych, są one niezrozumiałe i często ciężkie do przestrzegania.


Wagi medyczne klasy III lub IIII do użytku medycznego

 

Przepis nakłada obowiązek, aby wszystkie wagi używane  przez lekarzy, pielęgniarki do ważenia pacjentów w szpitalach, ośrodkach opieki, centrach rehabilitacji, itd. Należały do klasy III lub IIII. Ze względu na fakt zbyt dużego zamieszania oraz nakładu pracy, jaki spowodowałaby jednorazowa  zmiana wszystkich wag nieklasyfikowanych, ustalony został 10-letni termin przejściowy, w ciągu którego:

  • niniejsza dyrektywa europejska zacznie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej
  • kraje członkowskie muszą zdecydować, czy prawo krajowe dotyczy tylko wag klasy III czy również klasy IIII
  • prawo krajowe musi wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym
  • po 1 stycznia 2003r. wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej muszą przestrzegać w/w dyrektywy Europejskiej, zgodnie z prawem krajowym

Wagi precyzyjne dzielą się na cztery klasy:

  • klasa I  specjalna (0.00001 g)
  • klasa II wysoka (np. laboratoryjne)
  • klasa III średnia
  • klasa IIII zwykła

Wagi klasy III i IIII są odpowiednie do celów medycznych.


NOWOŚCI
Waga elektroniczna kuchenna ADE KE919 Franka waga z miarą pojemności..
PORADY
Obok rozwoju motorycznego (ruchowego), psychicznego czy społecznego, rozwój fizyczny (somatyczny) jest ważnym komponentem rozwoju osobniczego człowieka. Należy pamiętać, że poszczególne aspekty tego rozwoju są ze sobą ściśle związane, wzajemnie się przeplatają i warunkują.
Polityka cookies